TEASER MV "บ้านเกิดเมืองนอน Ver. มลายูถิ่น" พร้อมกัน 27 ธ.ค.64

TEASER MV "บ้านเกิดเมืองนอน Ver. มลายูถิ่น" พร้อมกัน 27 ธ.ค.64

🎧 ติดตามรับฟัง รับชม มิวสิกวิดีโอเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน Ver. มลายูถิ่น"

โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั่วโลก

#WeareFamily

#WeareYalaradio


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก