พิธีสมโภชผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ วันสงกรานต์ พร้อมทั้งร่วมแห่ผ้า ความยาว 35 เมตร

วันนี้ (13 เม.ย.67) เวลา 09.30 น. ที่วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา และชาวมอญ ร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ พร้อมทั้งร่วมแห่ผ้า ความยาว 35 เมตร ออกจากศาลาการเปรียญ เวียนรอบบริเวณวัดผ่านขั้นบันไดสูง 108 ขั้น นำผ้าขึ้นห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ พ่อท่านบรรทม และท่านเจ้าเขา (ยักษ์วัดถ้ำ) ศิลปสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ราวปี พ.ศ. 1300 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยะลา และชาวตำบลหน้าถ้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ของชาวตำบลหน้าถ้ำ พร้อมทั้งการร่วมสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม มโนราห์ตัวอ่อน การแสดงกลองยาว

การจัดงานประเพณี "ห่มผ้าพ่อท่านบรรทม" พระพุทธไสยาสน์ วันสงกรานต์ ทุกๆปี ในวันสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหน้าถ้ำ และในจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสำคัญในท้องถิ่น นำความซึ่งความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยวในจังหวัด เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก การเดินทาง ศิลปินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมสูงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้เช่นเดียวกับพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย บริเวณวัดร่มรื่น มีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพื้นบ้านเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ได้รับการดัดแปลงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำ ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยศรีวิชัย ราวปี พ.ศ. 1300 เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปรกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar