ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ คือสิ่งสำคัญที่สุด

"

สิ่งที่คาดหวังมากที่สุด

คือ ความปลอดภัย

ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต.

ตลอดจนอยู่อย่างมีความสุข

ปราศจาการก่อเหตุ

และสิ่งสำคัญ คือประชาชน

ที่โยกย้ายถิ่นฐานออกไปในอดีต

กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ในดินแดนบ้านเกิดของตน

"

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4

(งานแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ประจำปี 2567)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar