14 เมษายน "วันครอบครัว"

✨ "ครอบครัว" ถือเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นสถาบันแรกของทุกคน มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ส่งต่อค่านิยม ถ่ายทอดวัฒนธรรม แม้ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะหันมาสร้างครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีค่านิยมในการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวอยู่เสมอ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ ทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว และประกาศใช้วันครอบครัวไทยเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 และใช้สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน "ให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว"


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar