จ.ยะลา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา บริการตรวจรักษาปชช.ในพื้นที่ห่างไกล

26ตค.66 นายอำนาจ ชูทอง รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เนื่องในโอกาส ทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการตรวจรักษาประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าให้ได้รับการช่วยเหลือ ด้านการแพทย์ และทันตกรรม ซึ่งมีประชาชนเข้ามารอรับบริการกันเป็นจำนวนมาก

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า อาสาสมัครพอ.สว. สายการแพทย์และสาธารณสุข สายสนับสนุนข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครทุกหมู่เหล่า ได้ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการตรวจรักษาพสกนิกร ที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก โดยไม่คิดมูลค่า และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวันนี้ ทุกคนต่างสำนึก ในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ พอ.สว. และโปรดเกล้าให้จังหวัดยะลา เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2512 โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ยังคงมีพระชนม์ชีพ ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกร ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับการช่วยเหลือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกร

ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงเปีนองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจ และทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือพสกนิกร ให้พ้นทุกข์และ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ในด้านการศึกษา การแพทย์การพยาบาล การสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิ

สวท.ยะลา///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar