เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมละศีลอด กับผู้นำศาสนา ส่วนราชการ และพี่น้องมุสลิมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจแก่พี่น้องมุสลิมช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.50 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 ร่วมกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ บนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมปฏิบัติตนที่ดีต่อกันในเดือนรอมฎอนตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,นาง พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นาย แวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับตำรวจภูธรปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมถึง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจิตอาสาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการละศีลอดให้แก่ผู้นำศาสนา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชได้นำประกอบการเปิดปอซออีกด้วย

ทั้งนี้ก่อนร่วมกันละศีลอด หรือเปิดปอซอ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวพบปะกับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การได้ร่วมละศีลอดเป็นความตั้งใจที่ต้องการร่วมละศีลอดร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน เดือนที่มีความสำคัญยิ่งของพี่น้องมุสลิม ซึ่งเจ้าหน้าที่และส่วนราชการ พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้นำทางศาสนา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และช่วยแนะแนวทางให้กับภาครัฐ เพื่อร่วมสร้างสังคมให้สันติสุขโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน ที่ต้องการสนับสนุนให้พี่น้องมุสสิมประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ และสนับสนุนรณรงค์การแต่งกายชุดมลายู ส่งเสริมอัตลักษณ์ความงดงามของคนในพื้นที่ ด้วยการแต่งชุดมลายู รวมถึงการทำซุ้มประตู ปิน-ตู-กรือ-บัน ทั้งนี้ทุกกิจกรรมต้องไม่ละเมิดหรือ ทำผิดกฎหมาย กระทบต่อความมั่นคง

และเนื่องด้วยเดือนรอมฎอน อันประเสริฐเดือนแห่งการส่งเสริมการทำความดี ใคร่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งด ซื้อ ขาย ใช้ หรือจุดประทัดในห้วงรอมฎอน รวมถึงขอให้ผู้ปกครอง ช่วยกันกำชับลูกหลาน งดเล่นประทัดและดอกไม้ไฟทุกชนิด ซึ่งอาจจะก่อเกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บและอาจเกิดความสับสน เป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักศาสนา ผิดกฎหมาย เรามาร่วมสร้างรอมฎอนนี้ให้เกิดสันติสุขด้วยการ ประกอบศาสนกิจทำคุณงามความดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar