เทศบาลนครยะลา ขอขยายเวลาปิดแหล่งเรียนรู้ สนามกีฬา และการดำเนินกิจกรรมชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

       เทศบาลนครยะลา ขอขยายเวลาปิดแหล่งเรียนรู้ สนามกีฬา และการดำเนินกิจกรรมชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 174/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

1. อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนฯ และอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

2. สวนสร้างสรรค์หรรษา

3. ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

5. สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งในเขตเทศบาลนครยะลา คือ สนามกีฬาจารูพัฒนา สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สวนน้ำ และโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมือง

6. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ สังกัดเทศบาลนครยะลา

เทศบาลนครยะลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

#เราจะฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก