สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการสักนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40/13 จำนวน 10 รายการ

📢ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

        มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการสักนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40/13 จำนวน 10 รายการ

        ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าร่วมประมูลไว้เป็นหลักฐาน กำหนดประมูลราคาด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น.

กำหนดตรวจดูพัสดุ เวลา 10.30-11.00 น.

เริ่มประมูล เวลา 11.10 น. (ถือเวลาตามนาฬิกาของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นเกณฑ์)

        ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 โทรศัพท์หมายเลข 074 231 840 ในวันและเวลาราชการ

#ข่าวบริการ

#ข่าวประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก