อบจ.ยะลา จัดกิจกรรม Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร

วันนี้ (20 ม.ค. 65) ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Clean & Green สร้างความสุขในองค์กร ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง 5ส จัดขึ้นเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงสถานที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ ดีมีความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขจัดความสิ้นเปลืองงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็น นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ ให้บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม สร้างภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทันสมัย เป็นระบบ รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณของภาครัฐ

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ทสจ.ยะลา และ กปภ.สาขายะหาและสาขาเบตง ส่งมอบน้ำดื่มให้ จ.ยะลา เพื่อบริการแก่ผู้เดินขบวนเเห่หลักเมืองในงานกาชาดจังหวัดยะลา ผวจ.ยะลา ตรวจความพร้อมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ก่อนเปิดงาน 25 พ.ค.65 นี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ยะลา เปิดงาน Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ผู้ปกครอง คุณครู เด็กๆ และเยาวชน จชต. กว่า 2,700 คน ร่วมงาน “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ตลอด 3 วัน คึกคัก ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งมอบธงเกียรติยศเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับ อบจ.ปัตตานี เพื่อดำเนินการในปีถัดไป ผู้บริหาร ศอ.บต. นำทีม สาธารณสุข และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโอรังอัสลี อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเวทีรับฟังสิทธิหลักประกันสุขภาพของบัตรทอง หลักจากได้รับบัตรประชาชน

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก