“หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

ที่บ้านพักอาศัยเลขที่ 21/6 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ นางสาวซียะ คานิง และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งในการก่อสร้างที่พักหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับผู้นำในส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้ร่วมมือกันสร้างบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก